Serveis Municipals

Ajuntament

Horari d’atenció al públic: Prèvia Cita.
Alcalde: Sr. Mario Calvo Giner

Regidories
Horari d’atenció al públic: de 10:00 a 14:00, de dilluns a divendres.
Secretària: María Díaz.
protocolo@aigues.es

Registre General
Horari d’atenció al públic: de 10:00 a 14:00, de dilluns a divendres.
Responsable: Emi Perelló Aladrén
registro@aigues.es

Padró Municipal
Horari d’atenció al públic: de 10:00 a 14:00, de dilluns a divendres.
Responsable: Emi Perelló Aladrén

Comptabilitat
Horari d’atenció al públic: de 10:00 a 14:00, de dilluns a divendres.
Responsable: Juan Ivorra Galán.
contabilidad@aigues.es

Administrativa Urbanisme i Secretaria
Horari d’atenció al públic: de 10:00 a 14:00, de dilluns a divendres.
Responsable: Conchi Santonja
secretaria@aigues.es

Serveis Socials
Horari d’atenció al públic: Dimarts de 10:00 a 14:00 h.
Responsable: Ana Guillén Jornet.
ssocialesaigues@gmail.com

Agència de Lectura
Horari d’atenció al públic: de 17:00 a 20:30, dimarts i divendres.
Responsable:: Celia Giner Correcher.

Agents Municipals
Antonio Ruiz Escó: 673.417.179
policia.local@aigues.es