Turisme

Informació General

Aigües, és un municipi de la comarca de l’Alacantí, situat a 342 metres d’altitud en el vessant oriental de la Serra del Cabeçó, en el subsòl es localitza un sistema aqüífer juràssic del mateix nom.

Els processos hidrotermals que es generen al seu interior, permeten que l’aigua que arriba a les estructures profundes augmenti la seva temperatura i aflori a la superfície amb importants quantitats de ferro i sofre. Així doncs, aquesta és una zona on han estat nombrosos els deus d’aigües amb propietats mineromedicinals, encara que a causa de la sobreexplotació de l’aqüífer, aquests han anat disminuint, però hi ha referències de la Font de la Cogolla que aconseguia una temperatura de 37 ‘ 5º C, dels Banys que aconseguia 40º C, de l’Colladet, dels Romans o Bassa Nova i la Font de la Mina o Caba.

Un altre dels encants d’aquesta localitat és la Pinada, un bosc de pins alts i espessos sota els quals creixen el romaní, la farigola i l’espígol, on es poden trobar diverses construccions que recorden la grandesa d’una altra època.

Recórrer aquest paratge és fàcil, hi ha llargues senderes repletes de bancs de pedra i miradors que conviden al caminant a descansar.

La combinació de vegetació natural, aigua i temperatura fan d’aquesta localitat un lloc adequat per al descans, tal com es diu en una dita popular, Aigües sense metge cura, aquí botica ni es nomena, basten els seus aires i les seves aigües i dels seus pins la seva ombra.

Des de l’interior de la comarca de l’Alacantí, la serra del Cabeçó d’Or s’estén de nord a sud en un intent de apropar-se al mar. El seu vessant occidental és una impressionant successió de parets i llenços rocosos que confereixen al paisatge un caràcter mineral.

Aigües s’ubica en els contraforts sud-orientals de la serra del Cabeçó d’Or en una privilegiada posició elevada sobre l’immediat litoral. Entre Aigües i Busot s’estén un territori de vessants abancalades, mut testimoni de la feina de generacions passades.