NOTA INFORMATIVA

El present informe sobre l’aprovació final del PLA LOCAL DE BURNS del terme municipal d’Aigües.

Atesa del greu problema que els boscos d’aquest municipi representen, les conseqüències d’un incendi forestal i coberts pel Reglament de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana (article 148), es va acordar aprovar el pla local de BURNS (PLQ ), per actuar com una norma fonamental, dins el terme municipal, en la gestió de l’ús cultural del foc.

L’abast d’aquest PLQ, és tot el territori del municipi d’Aigües.

El Pla Local de cremades inclou, entre altres, els següents:

Regles generals per a la realització de tots els incendis
Tramitació de les sol·licituds
Durada de les autoritzacions municipals

A mesura que l’Ajuntament és competent per a expedir les autoritzacions dels incendis agrícoles i els marges de conreu, a més de 50 m de les terres forestals, a petició de l’interessat, la gestió de les autoritzacions serà més àgil.

Les aplicacions són, a disposició dels interessats, a l’Ajuntament, així com en el catàleg de tràmits de la Plaça electrònic

Http://aigues.sedelectronica.es/dossier.1

Per a més informació es pot accedir al Pla Local de cremades a través del següent enllaç:

Http://aigues.sedelectronica.es/transparency/2dfe9c4b-3af7-4b50-b390-e59cc0a6c0a5/