CONVOCATÒRIA

S’ha publicat el 9 de juny de 2021 en el DOGV, mitjançant la Resolució de 3 de juny de 2021, de la directora general d’Emergència Residencial, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana, la convocatòria d’ajudes per a l’exercici 2021 dels Programes d’ajudes al lloguer d’habitatge i d’ajudes al lloguer d’habitatge per a joves, corresponents al Pla estatal d’habitatge 2018-2021.

Publicat el 9 de juny de 2021 en el DOGV

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per a la presentació de sol·licituds comença el dia 10 de juny i finalitza el dia 8 de juliol de 2021.

TRAMITES PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD

La tramitació és exclusivament via telemàtica per a evitar desplaçaments

Accés a la informació i sol·licituds